Contabilitate financiara si de gestiune

 

 • inregistrarea in contabilitate a documentelor primare;
 • intocmirea jurnalelor de cumparari si vanzari, stabilirea TVA de plata/rambursat;
 • intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata aferente datoriilor catre Bugetul de Stat si Asigurarilor Sociale;
 • intocmirea registrelor contabile si a balantelor de verificare lunare;
 • calcularea obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat (Impozitul de profit, dividende etc.), intocmirea ordinelor de plata aferente;
 • intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
 • sinteza cheltuielilor si veniturilor dumnoavoastra;
 • documentatia solicitata de banci in vederea obtinerii de credite (cash flow, previziuni, planuri de afaceri);
 • toate situatiile financiare solicitate de organele de stat, statistica, banci;
 • obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • verificarea fisei pe platitori si punctaje la Administratia Financiara ;
 • recuperari de TVA.