Audit Financiar

Oferim servicii de audit financiar pentru a va asigura ca situatia financiara a companiei dumneavostra este in conformitate cu principiile contabile aplicabile si pentru a obtine asigurari cu privire la faptul ca situatile financiare nu contin denaturari semnificative.

Ce include un audit financiar:

✓ Realizarea rapoartelor anuale de audit financiar realizate conform Standardelor Internationale de Audit, aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;

✓ Realizarea de propuneri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile si tratamentelor fiscale, acolo unde este cazul;

✓ Compararea celor mai importanti indicatori financiari ai societatii;

✓ Stabilirea celor mai adecvate politici contabile;

✓ Evaluarea auditului intern.

Nu ezitati sa ne contactați!